เครื่องกำเนิด MD

สร้างแฮช MD จากข้อความ

public.generateMd.about