เครื่องมือตรวจสอบแคชของ Google

ตรวจสอบว่า URL นั้นถูกแคชไว้โดย Google หรือไม่

public.checkGoogleCache.about